Вътрешен транспорт

 

Във връзка с разширяване на дейността си търсим
АВТОБУСНИ ШОФЬОРИ.


Подходящите кандидати трябва да отговорят на следните изисквания:


- Минимум 5 години стаж като автобусен шофьор
- Карта за дигитален тахограф
- Професионална компетентност за превоз на пътници/според възрастта/
- Валидно Удостоверение за психологическа годност ( Психо )
- Познаване на документите свързани с транспорта
- Лоялност и коректност към фирмата
- Чисто съдебно минало


Отговорности:

- Управление на автобус -междуселищни превози
- Спазване на фирмените правила на работа
- Регулярна отчетност към Мениджмънта на компанията


Ние предлагаме:

- Коректно и своевременно заплащане
- Добри условия за работа
- Постоянен трудов договор с "Глобал Биомет" ЕООД


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на изискванията, моля да се свържете с нас на телефон 02/8689453